Vlado Kristl: The End of Order
program projekcija

Goethe Institut Paris, Auditorium
17 Avenue d’Iena, Paris

Ponedjeljak 2. 3. u 19. 00 sati

Kustosica: Branka Benčić

Vlado Kristl: The End of Order predstavljanje je izbora filmskih radova Vlade Kristla, a realizira se kao popratni program uz zatvaranje Kristlove izložbe Madeleine, Madeleine (Cite Internationale des Arts 13. 2. – 29. 2.)
Izbor kratkih filmova uključiti će fragmentaran i skokovit pogled na raznoliko filmsko stvaralaštvo i radikalan filmski jezik Vlade Kristla u kontekstu ideja ikonoklazma i antiestetike. Uključuje radove nastale u Hrvatskoj i njemačku produkciju – od animiranog filma Don Kihot, preko Generala i Arme Leute, te Madeleine, Madeleine, Sekundenfilme, do posljednjeg video rada Kongres beskućnika (2003), nastalog u koautorstvu s Carole Reigner i Johannom Pauline Maier.
Program progovara o antisistemskom i nekonvencionalnom u umjetničkoj praksi Vlade Kristla. Subverzija naracije, pozivanje na tradiciju gega i slapsticka upravo kao anti sistemski protokol, ukazuju na filmski prostor i svijet filma koji se na Kristlov način, čitajući Kristla, suprotstavlja autoritetima ili prilagođava konvencijama. Kako bi sagledali Kristlove filmove u korelaciji s tekstovima poput Sekndenfilme razotkrivajući odnos slike i teksta, snimljenog prizora i pisane riječi, Sekundenfilme gledamo kao prijedloge, skice, koncepte u nastajanju. Program filmova može predstaviti metodu prelaženja uobičajenih pogleda i interpretacija, historiografije i estetike. Kristlov „način“ ili pogled na vlastitu praksu u različitim medijima sastojao se upravo od ponovnog sagledavanja pozicija, uvjeta i konteksta u kojima je živio i djelovao. Kristl’s constant revision and reframing of his work in his publications makes explicit the radical, restless energy that coloured his practice, zapisao je George Clark prilikom retrospektive filmova Vlade kristla održane u TATE Modern.

Uvod u program dati će Branka Benčić i Chris Dercon.

PROGRAM:
Don Kihot (1961), 11 min / General (1962),, 10 min / Arme Leute (DE, 1963), 8 min / Madeleine, Madeleine (1963) 10 min / Sekundenfilme (1968), 19 min / Weltkongress der Obdachlosen / Conference of the Homeless (DE, 2003), 5 min

Organizacija: AMCA-Paris, Društva bivših studenata hrvatskih sveučilišta (Francuska) i Muzej-Museo Lapidarium, Novigrad-Cittanova (Hrvatska).

Program je ostvaren sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Grada Novigrada-Cittanova.

Realizirano u okviru kulturnog i umjetničkog programa kojim se Hrvatska predstavlja tijekom predsjedanja Vijećem EU.

back to news