08/06/2018

KOLEKCIJA DECENIJA

Siniša Ilić, Anssi Kasitonni, Dubravka Sekulić, Ljubica Cuca Sokić, Annika Ström
9/6/2018 - 14/7/2018

Izložba se realizira u suradnji Apoteke – Prostora za suvremenu umjetnost i KCB Kulturnog centra Beograda.
Kustosica: Zorana Đaković Minniti, KCB / Kulturni Centar Beograda

Ideja kustosko-umjetničkog istraživanja za izložbu Kolekcija decenija polazi od promišljanja i pozicioniranja Kolekcije Oktobarskog salona, koja se formirala oko jedne od najznačajnijih skupnih izložbi u kulturnom prostoru bivše Jugoslavije. Ideja se oslanja se na razumijevanje izložbe i kolekcije kao „živih“ struktura koje nastaju i mijenjaju se u odnosu na neposredni društveni kontekst. Ova izložba istražuje kako kolekcija utječe na umjetničku scenu u svom okruženju, kako ju definira i kako pokreće dalja umjetnička razmišljanja i produkciju radova. Istražuje kakav je odnos između radova koji se nalaze u kolekciji i onih koji gravitiraju oko same izložbe Oktobarskog salona. Istraživački rad uključivao je korištenje arhiva kataloga Oktobarskih salona, knjigu kritičkih osvrta na izložbe Salona „Pažnja kritika“, novinske članke, kolekciju Oktobarkog salona i kolekciju Kultrunog centra Beograda kao i vizualnu i usmenu arhivu koju smo pronalazili u institucionalnim prostorima, kancelarijama, ormarima, fundusima i razgovorima sa svjedocima vremena tokom kojeg se ova manifestacija oblikovala.
Izložba se razvija oko nekoliko radova iz kolekcije Oktobarskog salona, Dubravke Sekulić, Annike Ström i Anssi Kasitonnija u dijalogu s novo produciranim filmom Prelazak u zbilju Siniše Ilića, realiziranim posebno za izložbu u Apoteci, u okviru navedenog istraživanja, a polazi od elementa naizgled marginalno vezanih za kolekciju Oktobarskog salona. Siniša Ilić se osvrće na društveno-politički kontekst kroz izabrane arhivske fotografije prikazujući ih kao makete društva i njegovih različitih oblika institucija. Ilić u radu ograničenost institucionalnih okvira provlači kroz filter izvedbenih radnji, dovodeći ih postepeno u direktniji kontakt sa širim kontekstom. izmedju ostalog problem koji ova izložba dovodi u prvi plan, poput likovnih manifestacija, kolekcije i sličnih struktura dobija mogućnost za dalje promišljanje. Teme koje otvaraju kao što su transformacije do kojih dolazi uslijed društveno-političkih okolnosti, odnos javnosti i umetničkog djela/izložbe i odstupanja od pravila teme su koje pokreće bavljenje kolekcijom. – iz predgovora, Zorana Đaković Minniti

Izložba se realizira u okviru višegodišnjeg programa Apoteke pod nazivom Privremeni susreti / Ovo nije muzej koji okuplja umetničke pozicije koje se dotiču pitanja kolekcioniranja, zbirki, institucionalnih praksi, ´izlaganja´, kao niz međuodnosa u privremenoj okolini izložbe/galerijskog prostora. Kustosica projekta je Branka Benčić.

Projekt su podržali: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Grad Vodnjan i Grad Beograd.

Image credits:
Siniša Ilić, Prelazak u zbilju (2018), video, 8,20 min.
Na fotografijama Dušan Barbarić, Vladislava Djordjević i Nataša Marković, foto Milutin Marković, 2018.

back to exhibitions