Apoteka gostuje u galeriji Waldinger, Gradske galerije Osijek
Kabinet, grupna izložba

KABINET

Matija Debeljuh, Tanja Deman, Ibro Hasanović, Kristian Kožul,

Lala Raščić, Hrvoje Slovenc, SofijaSilvia

Kustosica: Branka Benčić

Galerija Waldinger – Gradske galerije Osijek

23. 4. – 17. 5. 2015

Skupnom izložbom Kabinet, Apoteka – prostor za suvremenu umjetnost gostuje u Galeriji Waldinger – Gradske galerij Osijek.

Kabinet je serija izložbi  kojima je apoteka započela s radom, kao okosnica oko koje se formirala programska koncepcija u 2013. godini.

Kabinet je radna soba, mjesto rada, eksperimentiranja; otvoreni poligon umjetničkog, kustoskog, programskog istraživanja. Kabinet su izložbe posvećene prostoru apoteke, koje radovima suvremenih umjetnika mlađe generacije istražuju fizičke i simboličke potencijalnosti konstruiranih prostora.

Kabinet je usmjeren prema istraživanju različitih oblika unutarnjih prostora kao mjesta umjetničke imaginacije, postavlja pitanje kako se niz kompleksnih odnosa i

pitanja sjećanja, povijesti, nostalgije reflektiraju u prikazima interijera i mrežu kompeksnih odnosa koju uspostavlja.

KABINET se okreće “unutarnjim krajolicima”, zatvorenim, konstruiranim, ili privatnim prostorima, prostorima fikcije, neobičnim mjestima, prostornim eksperimentima, priziva tradicuju i koncepte kabineta čuda kao mjesta čuvanja ili skupljanja, koncipiranih kao zbirke bez posebne kategorizacije različitih predmeta, kao “teatar memorije” koji ukazuje na teatralnost i konstrukciju kao estetsko i formativno načelo. Načina na koji se prostor “gradi” u vizualnim umjetnostima, implikacije koje imaju prostorne karakteristike.

U radovima umjetnika program Apoteke istražuje i reflektira različite pozicije i načine na koje se strukturiraju značenja takvih prostora. Interes za tematike kuće, doma, sobe izmještaju i transformiraju uobičajena shvaćanja svakodnevnih prostora, evocirajući različite osjećaje, nesigurnosti, dezorijentacije, stranog, unheimlich.

Raslojavanje fiksnog shvaćanja ukazuje na kompleksne odnose konstruiranog prostora i subjektivnosti, te značenja koja nam donose mjesta čije se značenje artikulira u procjepu između prošlosti i sadašnjosti, omogućava posebno sagledavanje prostora i stvarnosti, kao i odnosa spram percepcije prostora i vremena, približavajući se Bachelardovom pojmu “poetičkog prostora” kao prostora imaginacije koji sadrži komprimirano vrijeme i u službi je kompresije vremena.

Kabinet različitim umjetničkim pozicijama ukazuje na specifičnu vezu slika (fotografije filma, videa) i konstruiranog prizora, prostora / arhitekture, na značenja koja proizvode formirajući se oko načina na koji se konstruira subjektivitet u prostornim okvirima, te psihološkoj i simboličkoj kvaliteti arhitekture, kao i odnosima izgrađenog ambijenta, bilo stvarnog, realnog, ili umjetnog , artificijelnog (mizanscena, scenografija) koji postaju mjesta tvorbe značenja. – Branka Benčić

back to news