Javno predavanje dr.sc. Milana Radoševića: “Vodnjan 16.I.1920.: zora fašizma, sumrak slobode”
Javno predavanje

Petak, 17.02.2023. u 19h
Sala za vjenčanje, Narodni trg, Vodnjan

U petak 17. veljače, s početkom u 19h, umjetnička organizacija Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost organizira javno predavanje dr.sc. Milana Radoševića, pod naslovom “Vodnjan 16.I.1920.: zora fašizma, sumrak slobode” u Sali za vjenčanje u Vodnjanu (Narodni trg).

Kroz predavanje će se predstaviti rezultati višegodišnjeg historiografskog istraživanja na temu geneze antifašizma u Istri. “Vodnjanska bitka” prvi je dokumentirani oružani sukob između istarskih radnika i socijalista s karabinjerima, vojskom i fašistima – tada službeno članovima talijanske nacionalističkog udruženja Fascio politico “Dignano Democratica”, koji je za posljedicu imao i trojicu žrtava (civila). Fizičko nasilje članova Democratice spram uhićenih Vodnjanaca, prekoračenje ovlasti snaga javne sigurnosti, tendenciozan sudski proces, kao i skori politički uspon vodnjanskih pobornika fašističkoga pokreta, mogu se razmatrati kao začetak procesa legitimizacije fašističkoga nasilja. Talijanske okupacijske vlasti time su ostvarile preduvjete efikasnijeg suprotstavljanja nadnacionalno orijentiranim socijalistima, a potom i hrvatskom nacionalnom pokretu u Istri, istodobno zatvarajući vrata političkim i nacionalnim slobodama.

Nakon povijesnog osvrta na temu, u razgovoru s kulturologom Ericom Ušićem, otvorit će se pitanje o izazovima znanstvene revalorizacije antifašizma na Vodnjanštini , Istri i Hrvatskoj, ali i način na koji je ta baština prezentirana u komemoracijskim praksama te javnom prostoru.

Javno predavanje organizira se u sklopu projekta “Novi pristupi baštini: antifašizam i mir u obrazovanju i suvremenoumjetničkim praksama”, koji u partnerstvu provode Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Savez antifašističkih boraca Primorsko-Goranske Županije. Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

back to news