PROSTORI NEZAVISNIH (2)


MMC LUKA
26. 10. 2018.

19h OTVORENI STOL, razgovor
20h PARKOUR, program projekcija
20h SHOWCASE: DANILO STOJANOVIĆ, samostalna izložba

OTVORENI STOL
U želji za povezivanjem naočigled fragmentaciji, zajedničkim pozicioniranjem u javnom diskursu, suočeni s institucionalnom krizom i (povremeno) disfunkcionalnim sektorom, kao refleksijom šireg društvenog stanja, u stanju permanentne potkapacitiranosti, potaknuti promišljanjem o stanju, resursima, projekcijama, mogućnostima suvremene umjetnosti u lokalnom kontekstu, zamislili smo nastavak projekta Prostori nezavisnih – Upute za uporabu (2017) kao otvoren prostor komunikacije i diskurzivan prostor koji se osvrće na prostorne potrebe i uvjete rada u kontekstu suvremene umjetnosti. Smještanjem događaja u MMC LUKA želja je ukazati na njegov potencijal i resurs koji se danas tek povremeno pojavljuje na horizontu.
Otvoreni stol je otvoreno mjesto komunikacije i refleksije gdje zajedno sjede i razgovaraju svi sudionici i zainteresirana publika.

PARKOUR
Izbor filmskih i video radova:
Ante Babaja, Democracia, Igor Grubić, Mladen Stilinović

PARCOUR okuplja umjetničke prakse koje na različite načine “koriste”, angažiraju i prisvajaju javni prostor grada. Radi se o pitanjima društvenih i urbanih transfromacija, mogućnostima, prekidima, neuspjesima, nesigurnosti, emancipaciji, a odnose se prema povijesnim praksama konceptualne umjetnosti, performansa, angažiraju urbani okoliš, putem izazova za korištenje i značenje urbanih prostora, gradskog života i tijela u akciji. Parcour se razvija kao poligon u okviru kojeg se istražuju poetske i političke mogućnosti, fizičke i konceptualne prepreke, prilagođavajući se mentalnim i emocionalnim preprekama kao i fizičkim barijerama.
Izložba okuplja umjetnike različitih generacija i backgrounda, različitog kulturnog konteksta. Predstavlja različite umjetničke pozicije koje usvajaju strategije performancea, prosvjeda, javne akcije, ukazujući na urbani kontekst kao društveni i kritički poligon, kao vrstu igrališta, uspostavljajući nove povijesne putanje čineći vidljivim ideje i mogućnosti za kritičke intervencije u urbano tkivo.

ZAHVALE: Na ustupanju radova zahvaljujemo umjetnicima, Branki Stipančić, Hrvatskom filmskom savezu, Zagreb filmu.

Program je realiziran sredstvima Grada Pule i Ministarstva kulture RH

back to news