30/05/2017

Marko Lulić

THE PROPOSAL
3/6/2017 - 24/7/2017

Kustosica: Branka Benčić

Izložba Marka Lulića The Proposal u Apoteku donosi kratki pregled radova austrijskog umjetnika, koji obuhvaćaju različite medije i prakse – objekt, instalaciju, crtež, tekst i video. Proposal / Prijedlog okuplja tri grupe međusobno povezanih radova – seriju crteža koji se temelje na tekstu, a referiraju se na kontekst umjetničkog rada, izlaganja, institucija i sustava umjetnosti, te video rad The Circle (Model of Relations) i objekt Monument to Movement koji putem strategija performasa i teksta obrađuju temu spomenika.

Strategije dekonstrukcije koncepta spomenika, arhitekture, te nasljeđa modernizma u Istočnoj i Zapadnoj Europi i njihova aproprijacija, već su više od deset godina polazišta umjetničke prakse Marka Lulića. Zanimaju ga mehanizmi prevođenja i transpozicije, premiještanja konteksta, procesi izmjene odnosa i izmještanja značenja. Lulić re-kreira i re-interpretira baštinu modernizma služeći se različitim materijalima i medijima, arhitekturu i spomenike “prevodi” i rekontekstualizira. Objekte i prostore ispunjava posve novim značenjima pomoću pomaka u građi ili konceptu, na temelju formalnih aspekata i kulturalnih, društvenih i političkih tema. Njegov rad se javlja kao oblik repolitizacije simboličke inskripcije javnog prostora, koja je shvaćena kao otvaranje novih mogućnosti i potencijala individualnih poetika i politika. Riječi Bogdana Bogdanovića …arhitekturu koju je nemoguće ispisati, koja je nevidljiva i nedovršena, koja živi i pulsira… kao da su iscrtale putanju i okvir onoga što će umjetniku Marku Luliću postati jedan od središnjih interesa u grupi video radova koji se bave monumentalnom skulpturom, spomenicima, te njihovim efektima, čiji se prostor proširuje performansom, odn. oblicima plesa i koreografijom. Radovi ukazuju na ideju spomenika kao specifičnu “oprostorenu ideologiju”, artikulirajući veze prošlosti i sadašnjosti, sjećanja i politike, kolektivnog i individualnog. Video rad reprezentira “produžetak” spomenika ili arhitekture, koji se manifestira podjednako fluidnostima naznačenim pokretom i koreografijom protagonista, njihovom interpretacijom kao oponašenjem objekata ili odnosa, kao i izražajnim sredstvima medija pokretnih slika. Koreografija i video u službi su artikuliranja specifičnog vizualnog jezika u kojem se pokreti protagonista prepliću s vizualnim sredstvima filma, pokretima kamere i montažnim rezovima, stvarajući mjesta tenzije.

Model of Relations (The Circle) je video rad koji koristi koreografiju – plesni pokret kako bi iskazao niz odnosa. Naziv rada znači krug i kolo, i njegovo se značenje formira u dihotomiji suprotstavljenih elemenata, ideje univerzalnog, te modernizma i njoj suprotstavljenog nečeg partikularnog ili lokalnog, vidljivog u plesu kola, tradiciji folklora, kao primitivnog i jednostavnog plesnog rituala. U isto vrijeme različite konfiguracije protagonista formiraju različite forme i strukture, koje možemo povezati sa oblicima organizacije i odnosa, od tektonskih pomaka i geopolitičkih formacija, preko društvenih pokreta i grupa, kao i međuljudskih odnosa. Navedeni radovi postavljaju pitanje o vremenu post- monumenta, preispitivanju koncepta monumentalnosti i dematerijalizacije spomenika, aktiviraju pitanja izlaganja, reprezentacije i refleksiju institucija umjetnosti i umjetničkog sustava. Branka Benčić

BIOGRAFIJA:

Marko Lulić, vizualni umjetnik (Beč, 1972), studirao je na Visokoj školi za primijenjenu umjetnost, te Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, gdje je trenutno zaposlen. Izlagao je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u vodećim međunarodnim umjetničkim institucijama, muzejima i galerijama Witte de With, Rotterdam, Storefront for Art and Architecture, New York, ACF New York, OCA, Oslo; Kunstforum, Beč, Oktobarski salon, Muzej savremene umetnosti, Beograd, Kunsthaus Bregenz, Kunstverein Graz. Dobitnik je brojnih nagrada i umjetničkih rezidencija. Živi i radi u Beču.

U ljeto 2017 Lentos Muzej iz Linza organizira retrospektivnu izložbu Marka Lulića.

Izložba Marka Lulića The Proposal, nadovezuje se ne programsku liniju Apoteke “Ovo (ni)je muzej”, a realizira se u suradnji s Gradskim galerijama Osijek u okviru godine kulture 2017 Austrija – Hrvatska, uz podršku Austrijskog kulturnog foruma.

Projekt su podržali:Ministarstvo kulture RH, Grad Vodnjan, Istarska županija, Austrijski kulturni forum u Zagrebu, TZ Vodnjan, Vino itd

akf logo

logo hrv

back to exhibitions