28/07/2023

Konstelacije

Ben Cain, Jasmina Cibic, Licio Debeljuh, Matija Debeljuh, Igor Eškinja, Petra Feriancova, Alen Floričić, Foam - Maja Kuzmanović & Nik Gaffney, Igor Grubić, Tina Gverović, Ibro Hasanović, Vlatka Horvat, Kristian Kožul, Marko Lulić, David Maljković, Damir Očko, Lala Raščić, Dragana Sapanjoš, SofijaSilvia, Mladen Stropnik, Silvo Šarić , Marko Tadić, Dino Zrnec
29/07/2023 - 15/09/2023

Izložbom Konstelacije, Apoteka – prostor za suvremenu umjetnost obilježava deseti rođendan. Apoteku su 2013. godine osnovali Branka Benčić i Matija Debeljuh, u prostoru napuštene ljekarničke stanice, smještenom u staroj gradskoj jezgri grada Vodnjana.

Konstelacije, zamišljene kao izložba, susret i događaj, stvaraju mrežu odnosa, grade se na kontinuitetu prethodnih programskih koncepcija koje su otvarale pitanja umjetničkog djelovanja poput višegodišnjih serija izložbi u Vodnjanu: Privremeni susreti i Ovo nije muzej, te kroz projekte Cinemaniac/Misliti film ili Nevidljiva Savičenta, kojima je Apoteka pokušavala artikulirati lokalni kontekst u kojem djeluje, vlastitu poziciju i strategiju umjetničke organizacije. U jedinstvenom prostoru napuštene ljekarne koji je ubrzo postao novo mjesto susreta i dijaloga o suvremenoj umjetnosti, u Apoteci u Vodnjanu realizirano je četrdesetak izložbi koje su okupile više od 50 umjetnika.
Pojam konstelacija, označava međusobni položaj ili poredak nebeskih tijela, u prenesenom značenju to je raspored, razmještaj; stjecaj okolnosti, prilika; položaj, situacija. Okupljajući izbor umjetnika koji su proteklo desetljeće izlagali u Apoteci, izložba se formira u susretu recentne suvremene umjetničke produkcije, institucionalne kritike, praksi umjetnika kao kustosa te u dijalogu radova koji angažiraju potencijal umjetničke imaginacije. Poput crvene niti kao kontinuiranog fokusa kroz izložbene programe, metode i kontekste koji uokviruju umjetničku produkciju i uvjete organizacije, umjetnici su preispitivali metareferencijalne i autoreferencijalne momente koji usmjeravaju pažnju na odnos prema prostoru i mjestu izlaganja, kulturnoj proizvodnji, lokalnom kontekstu. Usmjerene na refleksiju i kritičnost umjetničkog sustava i umjetničkih institucija, Konstelacije su programska gesta koja podcrtava rekonfiguriranje odnosa kulturne i umjetničke produkcije u polju institucionalnih odnosa i pozicija te preispitivanje pozicija i mogućnosti i taktika izlaganja i rada, kako bi se istražili područje institucionalnog razvoja, potencijali i projekcije, kritičnost i mogućnost imaginacije.

back to exhibitions